چگونه محتوای خود را مرتب کنیم؟!

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


هیچ چیز مهم تر از خوانا بودن یک در وب سایت شما نیست. اگر شما قادر به خواندن مطالب نباشید پس بود و نبود آن ها چه تفاوتی خواهد داشت؟ به همان اندازه که سایت شما اهمیت دارد، طراحی متن شما نیز مهم می باشد. فونت، خطوط فاصله، چگونگی چیدمان متن در صفحه همه حائز اهمیت می باشند. بخشی از طراحی یک وب سایت را طراحی محتوای سایت تشکیل می دهد، اینکه شما کلمات را چگونه طراحی می کنید تفاوت بسیاری ایجاد می کند
انتخاب فونت: فونت های زیادی وجود دارد. نگذارید گمراه شوید. همیشه بهتر است از یک یا دو فونت استفاده کنید، یکی برای محتوای اصلی و دیگری برای کلمات بزرگ تر مانند تیترها و بنرها. استفاده از فونت های زیاد می تواند تمرکز فرد را کاهش دهد. همچنین همیشه بهترین فونت های، ساده ترین فونت ها هستند. شما باید به مساله تضاد رنگ میان فونت و زمینه نیز بسیار توجه داشته باشید. پیش از این قانون ساده ای را گفتیم: زمینه تیره، متن روشن و بلعکس. 
خطوط فاصله: سعی کنید تا جایی که ممکن است از آن ها استفاده نکنید. خطوط فاصله زمانی استفاده می شوند که کل یک کلمه در سطر جا نمی شود و بخشی از آن منتقل به سطر بعد می شود. سعی کنید از این مساله اجتناب کنید. 
محل قرار گیری متن: استفاده از چپ چین، راست چین و وسط چین بسیار ضروری می باشد. برای وب سایت های فارسی زبان باید از راست چین استفاده کنید تا متن شما یک دست باشد. همچنین وسط چین برای کلیه متون می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
همیشه برای انتخاب بهترین فونت، رنگ و چیدمان یک متن، خود را به جای خواننده قرار دهید تا بهتر بتوانید نیازهای طراحی متن را درک کنید.

 سایت منبع


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها